محصولات

دستگاه کشش دوبل | کد T1/6020

دستگاه بارفیکس کمک دار | کد T1/6051

دستگاه مسگری یک طرفه | کد 1/2025

نیمکت بالا سینه بدنسازی | کد 1/2035

دستگاه لیفت مبارز | کد W1/1027

دستگاه اسميت ماشين با نيمكت متحرك

جلو پا ماشین

دستگاه زیر بغل عمود

دستگاه ساق پا ایستاده | کد T1/6062

میز پرس بالا سینه | کد 1/2003

جای وزنه کد 5

جای دمبل بانوان

دستگاه ساق نشسته مبارز | کد W1/7007

دستگاه شکم و پهلو | کد W1/1058

پرس سینه نشسته طرح تکنو | کد G1/6068

نیمکت چند منظوره بدنسازی | کد 1/2037

پشت پا ماشین مدل T1/7053

پارالل بارفیکس شکم مبارز | کد 2011/1

شنا سوئدی مبارز MOBAREZ | کد 1/2016

خیاطه پا ایستاده | کد W1/6040

ماشین اچ نشسته طرح تکنو | کد G1/6026

دستگاه پرس بالا سینه طرح تکنو | کد G1/6069

دستگاه پرس سینه طرح مکس | کد M1/6072

دستگاه مقر اسکات کد 15

ماشین تی بارو مبارز | کد W1/5012

نیمکت جلو بازو مبارز MOBAREZ | کد 1/2019

دستگاه میز شکم مدرج مبارز | کد 1/2018

دستگاه فیله کمر 45 درجه | کد 1/2029

دستگاه جلو بازو وزنه آزاد | کد W1/3019

دستگاه کراس اور مبارز | کد T1/8064

دستگاه پشت پا خوابیده | کد T1/7053

دستگاه جلو پا | کد T 1/7052

دستگاه اچ زیر بغل نشسته | کد W1/7026

مسگری دو طرفه مبارز | کد 1/2024

نیمکت ورزشی مبارز | کد 1/2001

میز پرس تخت بدنسازی | کد 1/2002

دستگاه قایقی روئینگ | کد T1/5050

دستگاه قایقی طرح تکنو | کد G1/6071

قفسه سینه دوکاره مبارز

دستگاه اسمیت مبارز | کد T1/6038

دستگاه زیر بغل طرح تکنو | کد G1/6070

دستگاه جلو بازو | کد T1/4057

مقر هالتر مبارز | کد 1/2025

دستگاه هاگ و ساق مبارز | کد T1/7055

میز شکم کرانچ مبارز | کد 1/2017

نیمکت ورزشی

دستگاه پرس زیر سینه مکس 74

دستگاه قفسه سینه دوکاره

دستگاه سر شانه مکس

دوچرخه باشگاهی اسپینینگ ایرانی

جای دمبل 2 طبقه کد 6

سرشانه هالتری | کد 1/2033

دستگاه پارالل نشسته | کد W1/1028

دستگاه جلو بازو لاری

دستگاه پرس بالا سینه مکس

دستگاه پرس سر شانه

دستگاه پرس پا | کد T1/7054

دستگاه هاگ اسکات | کد T1/7055

دستگاه نشر طرح تکنو | کد G1/6077

گروه صنعتی ورزشی مبارز