محصولات

پرس پا هوریزنتال(افقی)

هاگ پا مکانیکی

ماشین ساعد

کشش بدن

پشت بازو سیم کش

دستگاه کشش دوبل | کد T1/6020

دستگاه مسگری یک طرفه | کد 1/2025

دستگاه هاگ اسکات وزنه آزاد مبارز Mobarez

نیمکت بالا سینه بدنسازی | کد 1/2035

دستگاه لیفت مبارز | کد W1/1027

دستگاه اسمیت ماشين با نیمكت متحرک

جلو پا ماشین

هاگ پا ايستاده

دستگاه زیر بغل عمود

تردمیل مبارز

میز پرس بالا سینه | کد 1/2003

جلو بازو سیم کش ماشین مبارز-MOBAREZ

جای دمبل بانوان

پرس سینه نشسته طرح تکنو | کد G1/6068

نیمکت چند منظوره بدنسازی | کد 1/2037

فیله کمر 90 درجه

دستگاه اچ زير بغل

پشت پا ماشین مبارز

ساق پا نشسته

پارالل بارفیکس شکم مبارز | کد 2011/1

شنا سوئدی مبارز MOBAREZ | کد 1/2016

دستگاه ورزشی ساق پا ایستاده

شکم پهلو ماشین مبارز MOBAREZ

خیاطه پا ایستاده | کد W1/6040

دستگاه پرس بالا سینه طرح تکنو | کد G1/6069

دستگاه پرس سینه طرح مکس | کد M1/6072

دستگاه مقر اسکات کد 15

ماشین تی بارو مبارز | کد W1/5012

نیمکت جلو بازو مبارز MOBAREZ | کد 1/2019

دستگاه میز شکم مدرج مبارز | کد 1/2018

دستگاه ساعد مبارز

ماشین جای وزنه مبارز کد 5

دستگاه فیله کمر 45 درجه | کد 1/2029

دستگاه جلو بازو وزنه آزاد | کد W1/3019

پارالل نشسته وزنه آزاد

ماشین قایقی وزنه آزاد

مسگری دو طرفه مبارز | کد 1/2024

نیمکت ورزشی کوتاه مبارز | کد 1/2001

میز پرس تخت بدنسازی | کد 1/2002

دمبل گرد مبارز

دستگاه قایقی سیم کش

دستگاه اسمیت مبارز

دستگاه زیر بغل طرح تکنو | کد G1/6070

دمبل شش ضلعی مبارز

دستگاه جلو پا پشت پا دوکاره مبارز

میله هالتر مبارز

کراس اور مبارز -MOBAREZ

نیمکت سرشانه مبارز

مقر هالتر مبارز | کد 1/2025

دستگاه هاگ و ساق مبارز | کد T1/7055

جای هالتر

خياطه بيرون و داخل پا دوکاره ماشینی

میز سرشانه مبارز MOBAREZ

میز شکم کرانچ مبارز | کد 1/2017

نیمکت ورزشی بلند مبارز

دستگاه پرس زیر سینه مکس 74

دستگاه قفسه سینه دوکاره

دستگاه سر شانه مکس

دوچرخه باشگاهی اسپینینگ ایرانی

جای دمبل 2 طبقه کد 6

دستگاه پارالل نشسته | کد W1/1028

دستگاه جلو بازو لاری

دستگاه پرس بالا سینه مکس

تردمیل مبارز

دستگاه پرس پا | کد T1/7054

میز پرس زير سينه

جای هالتر عمودی

دستگاه نشر طرح تکنو | کد G1/6077

گروه صنعتی ورزشی مبارز